Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie

Dátum zverejnenia návrhu: 25.7.2018

Schválené: 9.8.2018

Účinnosť: 10.8.2018

Obecné zastupiteľstvo v obci Trenčianske Jastrabie na základe § 6 a §11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods. 2 zákona č. 237/200 Z .z., v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018  zo dňa 09.08.2018
o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce
Trenčianske Jastrabie

§ 1

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

  1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie) schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Trenčianske Jastrabie dňa 09.08.2018, upravuje, dopĺňa záväzné   časti územného plánu obce Trenčianske Jastrabie v znení Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Trenčianske jastrabie v rozsahu riešenia územia.
  2.  Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Trenčianske Jastrabie je  uvedená v textovej časti Zmien a doplnkov Územného plánu ako kapitola č.3 “ záväzná časť riešenia“ a je neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.
  3. Smerné a záväzné časti dokumentácie sú v určenom rozsahu podkladom pre vypracovanie  a schvaľovanie ďalšej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

§ 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Územnoplánovacia dokumentácia „ Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Trenčianske Jastrabie „ je uložená na Obecnom úrade Trenčianske Jastrabie, na Okresnom úrade v Trenčíne a Spoločnom stavebnom úrade Trenčianska Turná.

§ 3

Účinnosť

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trenčianske Jastrabie dňa  09.08.2018 uznesením č. 55/2018 zo dňa 09.08.2018.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 10.08.2018.

 

                                                                                Zdeněk Frývaldský

starosta obce    

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka