Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení ostatných poplatkov

Schválené: 22.2.2011

Vyhlásené: 31.1.2011

Účinnosť: 10.3.2011

OBEC Trenčianske Jastrabie
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2011
Obce Trenčianske Jastrabie o určení ostatných poplatkov


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí v súlade so zákonom č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení ako aj zmien a doplnkov o miestnych poplatkov podľa par. 6 ods. 1 par. 11 pís. d. určuje okruh a výšku ostatných miestnych poplatkov. Zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestných poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov č. 72/1992 Zb. a zák. SNR č. 44/1993 Zb.

Druhy poplatkov

Okruh a druh miestneho poplatku:
a / poplatok za zapožičanie miestností Kultúrneho domu a Obecného domu
b / poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase

V obci Trenčianske Jastrabie je sadzba ostatných miestnych poplatkov následovná:

1. Poplatok za sálu Obecného domu naším občanom :
                                                                letné obdobie                    zimné obdobie
                                                               1.5.- 15.10                          15.10. - 30.04.
a) Oslava , zábava: do 6 hod. - nad 6 hod.     30 € - 45 €                          34 € - 50 €
b) Smútočné posedenie – kar:
     do 2 hod. - nad 2 hod.                           15 € - 20 €                         20 € - 25 €
c) Svadba                                                  50 €                                    67
d / Reklamné akcie 1 hod.                            10 €                                   15 €
e/ Reklamné akcie celodenné                        70 €                                   85 €
f / Kuchynka na 1 deň                                 10 €                                   10 €
za každý ďalší                                               1 €                                    1 €
ku každej akcii s použitím kuchyne sa účtuje elektrická energia podľa odpisu za spotrebu pri varení, voda, zapožičanie riadu a obrusov podľa dodacieho listu.

2. Poplatok za  sálu Obecného domu pre cudzích občanov:

                                                               letné obdobie                     zimné obdobie
a) Oslava , zábava
          do 6 hod. - nad 6 hod.                     35 € - 50 €                          39€ - 55 €
b) Smútočné posedenie – kar:
          do 2 hod. - nad 2 hod.                     20 € - 25 €                          25 € - 30 €
c/ Svadba                                                 60 €                                    77 €
za každý ďalší deň                                      10 €                                    10 €
ku každej akcii s použitím kuchyne sa účtuje elektrická energia podľa odpisu za spotrebu pri varení, voda, zapožičanie riadu a obrusov podľa dodacieho listu.

3 Poplatok za sálu Kultúrneho domu našim občanom:


                                                                letné obdobie                   zimné obdobie
a) Tanečná zábava                                       80 €                                   130 €
b) Oslava , zábava:
          do 6 hod. - nad 6 hod.                      33 € - 50 €                          39 € - 55 €
d) Smútočné posedenie – kar:
            do 2 hod. - nad 2 hod.                    20 € - 25 €                           25 € - 30 €
e) Svadba                                                  55 €                                    72 €

4 Poplatok za  sálu kultúrneho domu pre cudzích občanov

                                                                letné obdobie                  zimné obdobie
a) Tanečná zábava                                       80 €                                   130 €
b) Výpredaj                                                75 €                                    90 €
c) Oslava , zábava:
           do 6 hod. - nad 6 hod.                     38 € - 55 €                         44 € - 60 €
d) Smútočné posedenie – kar:
           do 2 hod. - nad 2 hod.                     25 € - 30 €                         30 € - 35 €
e) Svadba                                                  60 €                                   77 €
f) Reklamné akcie 1 hod.                             15 €                                    20 €
g) Reklamné akcie celodenné                       75 €                                    90 €

Od poplatku sú oslobodené všetky akcie, ktorých výťažok bude použitý na charitatívne účely, a
spoločenské organizácie obce Trenčianske Jastrabie.

Vykurovacie obdobie je od 15.10. do 30.4., podľa počasia a požiadavky občanov, ktorí si miestnosti
zapožičajú,  budú miestnosti vykurované a účtované podľa poplatku vykurovacieho obdobia.

5.Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:

a) poplatok za 1 rozhlasovú reláciu vo výške: 3,50 €
- podnikateľské aktivity , oznamy firiem
Od uvedeného poplatku sú oslobodené relácie, ktoré sa týkajú všeobecnému záujmu obce občanov:
- školy /základná, materská/
- Zdravotné zariadenia
- VSE – elektrárne
- SPP- plynárne
- Občianske združenia
- Telekomunikácie
- Zdravotné zariadenia
- Cirkevné spoločenstvá

Ostatné miestne poplatky obec vyberá následovným spôsobom:

- v hotovosti do pokladnice obce


Spoločné a záverečné ustanovenia

Správcu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Trenčianske Jastrabie prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Trenčianske Jastrabie. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák.SNR č.511/1992 Zb . o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2011 obce Trenčianskke Jastrabie sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí dňa 22.02.2011 uznesením č. 27/2011. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje predošlé Všeobecné záväzné nariadenie obce Trenčianske Jastrabie, týkajúce sa uvedených druhov poplatkov. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskom Jastrabí.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. marca 2011


V Trenčianskom Jastrabí 22. 02.2011


                                                                                                                                                       Zdeněk Frývaldský
                                                                                                                                                   starosta obce v.r.

 

Vyvesené: 23.2.2011

Zvesené: 9.3.2011

Viete čo sú grgule?
 
 
101

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka