Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Symboly obce

Obecná pečať

   Vznik a používanie obecnej pečate súvisí s rozvojom samostatnej činnosti obce. Za feudalizmu právo pečate udeľovali obci a jej richtárovi dediční zemepáni. Držiteľom obecnej pečate bol richtár, ktorý ňou potvrdzoval písomnosti. Keďže ani richtár, ani obyvatelia obce v minulosti nevedeli písať a čítať, pečať zastupovala funkciu vlastnoručného podpisu richtára a bola dôkazom, že ňou oprávnený doklad sa vydáva s jeho vedomím.
   Vzorom pre tvorbu obecných pečatí boli šľachtické rodové a mestské erby. Dnes sa už ťažko dá zistiť, či pečatný symbol si zvolila samotná obec, alebo jej ju určil zemepán či slúžny.
   Pečať z roku 1730 je najstaršia známa a pravdepodobne prvá obrazová pečať obce. Má priemer 30 mm. Plocha pečate pozostáva z kolopisu a obrazovej časti. Kolopis - nápis po obvode pečate - je latinský s rokom vzniku pečate: SIGILIUM POSESSIONIS JASTRAB*1730*(v preklade: Pečať obce Jastrabie.) Ohraničujú ho dva vonkajšie kruhy a jeden vnútorný kruh. Obrazová časť sa nachádza v strede pečate. V obraze je štít, v ktorom na konári stojí jastrab so zdvihnutými krídlami. Nad štítom je otvorená koruna s ozdobnými prikrývadlami. Prázdne miesta sú vyplnené ozdobami. Toto pečatidlo za nezachovalo, dokladom o jeho existencii sú len otlačky na archívnych dokumentoch.
   Nová pečať vznikla v roku 1883, v porovnaní so starou je menšia, je napodobeninou starej pečate o priemere 28 mm, a už slovenským nápisom a rokom výroby OBEC JASTRAB . 1883 . Obrazová časť je jednoduhšia a modernejšia. Toto pečatidlo je kovové a nachádza sa v zbierkach Trenčianskeho múzea v Trenčíne pod inventárnym číslom 1352. Zásluhu na jeho zachovaní má rakúsko-uhorský minister vnútra, ktorý roku 1906 zakázal používať staré pečatidlá a nariadil uložiť ich na župnom úrade.

Obecná pečať je okrúhla s priemerom 35 mm, uprostred s erbom a kruhopisom OBEC TRENČIANSKE JASTRABIE.


 

Erb obce

   Roku 1994 na žiadosť obecného úradu vypracovala návrh obecných symbolov firma Art Interiér z Hlohovca. Tento návrh nebol schválený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
   Obecný erb Trenčianskeho Jastrabia vychádzal z obrazových pečatí obce v minulosti. V modrom štíte na zelenej vetvičke stojí zlaty jastrab s roztvorenými krídlami. Nad štítom je zlatá koruna. Zobák a pazúry jastraba, ako aj ozdoby na korune sú červené. Prikrývadlá sú modré a zlaté.

Ministerstvom vnútra SR  roku 2004, boli vypracované obecné symboly, ktoré sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou T-107/04, v tejto podobe:

V modrom štíte na zlatej vznášajúcej sa haluzi stojaci zlatý rozkrídlený odhliadajúci sa jastrab v striebornej zbroji.

 

                                                                Slávnostný erb


 

Vlajka obce

Vlajka obce z roku 1994 pozostávala zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a zelenej. Ukončená bola troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Vlajka obce z roku 2004 pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej(1/8), modrej(2/8), žltej(1/8), bielej(1/8), modrej(2/8), a bielej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.

 


 

To naše Jastrabie...

 

1. Jastrabská dolina nie je to rovina, preto tam bývam tak rád, Horný, Dolný koniec, Hamajka, Vlčovec je tam čo obzerať, Brezie, Kopanice, Inovec, Patrovec hory obklopujú, pri čistej studienke, Jastrabej kyselke, chlapci tam spievajú. R:

2. V Jastrabskej doline, tu som sa narodil a prežil svoj detský čas, od prvých detských dní prešiel som viac dolín a videl slovenských krás, takáto dolina tá je len jedina v tej slovenskej zemi, či viete, neviete, ale už vo svete, takých dolín neni. R:

3. Tie naše doliny jastrabskej dediny, prešiel som stotisíc krát, hoc by som prešiel svet aj kolom dokola, vrátim sa vždycky rád, ľudia si tu žijú, spievajú a pijú, veselo tancujú, keď je zlá nálada, tak to zle dopadá, vtedy sa aj bijú. R:

R: To naše Jastrabie je pekná krajina, na severe hory na juhu rovina, jastrabské dievčatá prekrásne spievajú, jastrabskí mládenci ku nim chodievajú.


 
Viete čo sú grgule?
 
 
106

 

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka