Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

 Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

 

Článok 2 VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj:

§ 6 zákona 447/2015 Z.z., Základ poplatku: „Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3, pričom na účely tohto zákona sa za plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestnosti v nadzemných podlažiach stavby.“

§ 8  zákona 447/2015Z.z., Výpočet poplatku za rozvoj - „Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods.1“

§ 4 zákona 447/2015Z.z., Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť  „1) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.“

„2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.“

„3)  Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy za predpokladu, že obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj pre stavby v členení podľa § 7 ods.2“

/článok 2, ods.1, písm. a)  až e)  VZN 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj/

 

V Trenčianskom Jastrabí dňa 14.5.2019

 

                                                                                              Mgr. Marek Brožek

                                                                                              starosta obce

Viete čo sú grgule?
 
 
102

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka