Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Matrika

Kontakty na matriku

Mariana Ježíková

telefón: 032/65 95 238

mobil: 0902 906 922


Mária Reháková

telefón: 032/65 95 232

mobil: 0902 906 921


 
Úradné hodiny
dniodprestávkado
Pondelok7,3012,00 - 12,3016,30
Utorok7,3012,00 - 12,3014,30
Streda7,3012,00 - 12,3017,00
Štvrtok7,3012,00 - 12,3014,30
Piatok7,3012,00 - 12,3015,00

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania

Od 1.1.2018 sa upravujú správne poplatky:

1/ Vyhotovenie  výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihymanželstiev a knihy úmrtí/položka 2b- rodný list, sobášny list, úmrtný list/ - 5,00 €

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c/
- v slovenskom jazyku  - 2,00 €
- v cudzom jazyku  - 3,00 €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise – položka 3
- za každý podpis  - bod 1a   - 2,00 €
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu - bod 1b     - 3,00 €
- apostille - bod 1c     - 10,00 €
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov  - 2,00 €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/    - 2,00 €

5/ Položka 17

a/ žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky   - 10,00 €

b/ príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti       -    10,00 € - zrušený od 15.3.2018

5/ Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR - delegačka  - 20,00 €
b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR  - 20,00 €
c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby  - 20,00 €
d) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  - 70,00 €
e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami  - 35,00 €
f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  - 70,00 €
g) uzavretie manželstva medzi cudzincami  - 200,00 €
h) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  - 200,00 €

6/ Položka 19 - Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska  - 3,00 €
b) priezviska maloletých detí  - 33,00 €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch  - 100,00 €


 

Čo potrebujeme:

Overenie podpisu: platný občiansky preukaz, platba v hotovosti 2,00€ za jeden podpis,

Osvedčenie listiny: platný občiansky preukaz osoby, ktorá predkladá listinu, platba v hotovosti 2,00€ za  osvedčenie jednej strany,

Výpis z registra trestov: rodný list, platný občiansky preukaz, platba v hotovosti 3,90€,

Úmrtný list: list o prehliadke mŕtveho 2 x pre matriku, občiansky preukaz zomrelého, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - úmrtný list - poplatok 5€,

Žiadosť o uzavretie manželstva -  treba predložiť: (predkladá sa pred sobášom, aj keď je cirkevný sobáš) - pri uzavretí manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
A) SLOBODNÍ: vlastné rodné listy ženícha aj nevesty, platné občianske preukazy ženicha a nevesty, mená a rodné čísla svedkov,
B) OVDOVELÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte úmrtný list manžela(ky), právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho ,
C) ROZVEDENÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte: právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby(od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Sobášny list:
zápisnica o uzavretí manželstva( od kňaza, matrikárky), vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - sobášny list - poplatok 5€,

Rodný list: oznámenie o narodení od lekára, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis -  rodný list - poplatok 5€

Určenie otcovstva: pred narodením: tehotenská knižka, platné občianske preukazy otca a matky, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva
                                     po narodení: platné občianske preukazy otca a matky, rodný list dieťaťa, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva


 

Preklady matričných dokladov zabezbečuje

Preklady a tlmočenie

Stilus Trenčín
Vedúci:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 6431
Mesto: 911 01 Trenčín

tel.: +421 - 32 - 640 28 00
fax: +421 - 32 - 640 28 02

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
Od 8.00 hodín do 16.30 hodín

www.stilus.eu


 
Viete čo sú grgule?
 
 
104

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka