Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Matrika

Kontakty na matriku

Mariana Ježíková

telefón: 032/65 95 238

mobil: 0902 906 922


Mária Reháková

telefón: 032/65 95 232

mobil: 0902 906 921


 
Úradné hodiny
dniodprestávkado
Pondelok7,3012,00 - 12,3016,30
Utorok7,3012,00 - 12,3014,30
Streda7,3012,00 - 12,3017,00
Štvrtok7,3012,00 - 12,3014,30
Piatok7,3012,00 - 12,3015,00

Matrika

Zoznam matričných kníh uložených na Matričnom úrade Trenčianske Jastrabie
 zoznam kníh.pdf (51.1 kB) (51.1 kB)

Rodná
 Rodná 1.pdf (201.7 kB) (201.7 kB)

Sobášna
 Sobášna 1.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

Úmrtná
 úmrtná 1.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

Tlačivá pre osobitnú matriku pre matričné udalosti, ktoré nastali v cudzine

Zápis o narodení
 Zapis o narodeni.pdf (250.5 kB) (250.5 kB)

Zápis o uzavretí manželstva
 Zapis o uzavreti manzelstva.pdf (137.9 kB) (137.9 kB)

Zápis o úmrtí
 Zapis umrti.pdf (149.1 kB) (149.1 kB)

Legalizácia matričných listín z cudziny
 Zoznam štátovlegalizacia.rtf (455.2 kB) (455.2 kB)

Legalizácia dokladov - postup
 Legalizacia_dokladov_do_cudziny_ informacie_manual-1.pdf (461.5 kB) (461.5 kB)

Zoznam mien

Zoznam mien
 Zoznam mien.docx (33.4 kB) (33.4 kB)

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania

Od 1.1.2018 sa upravujú správne poplatky:

1/ Vyhotovenie  výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihymanželstiev a knihy úmrtí/položka 2b- rodný list, sobášny list, úmrtný list/ - 5,00 €

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2c/
- v slovenskom jazyku  - 2,00 €
- v cudzom jazyku  - 3,00 €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise – položka 3
- za každý podpis  - bod 1a   - 2,00 €
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu - bod 1b     - 3,00 €
- apostille - bod 1c     - 10,00 €
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov  - 2,00 €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/    - 2,00 €

5/ Položka 17

a/ žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky   - 10,00 €

b/ príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti       -    10,00 € - zrušený od 15.3.2018

5/ Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR - delegačka  - 20,00 €
b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR  - 20,00 €
c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby  - 20,00 €
d) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  - 70,00 €
e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami  - 35,00 €
f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  - 70,00 €
g) uzavretie manželstva medzi cudzincami  - 200,00 €
h) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt  - 200,00 €

6/ Položka 19 - Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska  - 3,00 €
b) priezviska maloletých detí  - 33,00 €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch  - 100,00 €


 

Čo potrebujeme:

Overenie podpisu: platný občiansky preukaz, platba v hotovosti 2,00€ za jeden podpis,

Osvedčenie listiny: platný občiansky preukaz osoby, ktorá predkladá listinu, platba v hotovosti 2,00€ za  osvedčenie jednej strany,

Výpis z registra trestov: rodný list, platný občiansky preukaz, platba v hotovosti 3,90€,

Úmrtný list: list o prehliadke mŕtveho 2 x pre matriku, občiansky preukaz zomrelého, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - úmrtný list - poplatok 5€,

Žiadosť o uzavretie manželstva -  treba predložiť: (predkladá sa pred sobášom, aj keď je cirkevný sobáš) - pri uzavretí manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
A) SLOBODNÍ: vlastné rodné listy ženícha aj nevesty, platné občianske preukazy ženicha a nevesty, mená a rodné čísla svedkov,
B) OVDOVELÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte úmrtný list manžela(ky), právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho ,
C) ROZVEDENÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte: právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby(od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Sobášny list:
zápisnica o uzavretí manželstva( od kňaza, matrikárky), vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - sobášny list - poplatok 5€,

Rodný list: oznámenie o narodení od lekára, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis -  rodný list - poplatok 5€

Určenie otcovstva: pred narodením: tehotenská knižka, platné občianske preukazy otca a matky, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva
                                     po narodení: platné občianske preukazy otca a matky, rodný list dieťaťa, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva


 

Preklady matričných dokladov zabezbečuje

Preklady a tlmočenie

Stilus Trenčín
Vedúci:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 6431
Mesto: 911 01 Trenčín

tel.: +421 - 32 - 640 28 00
fax: +421 - 32 - 640 28 02

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
Od 8.00 hodín do 16.30 hodín

www.stilus.eu


 
Viete čo sú grgule?
 
 
90

 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka