Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky krajHľadať
 
 

Hasiči

V dňoch 6. a 7. júla 2018 sa vo Svite konalo XIII. celoštátne kolo hry Plameň 2018. Našu obec reprezentovali "Plameňáčky" v kategórii dievčatá. Súťažili v "Táborovej olympiáde", kde obsadili 3. miesto, v "Požiarnom útoku s vodou" tak isto boli tretie. V "Štafetovom behu na 400 m s prekážkami a požiarnom útoku s prekážkami", zaúradovala tréma a  mali smolu, skončili ôsme. Aj to je úspech.


 

XIII. celoštátne kolo hry Plameň 2018 vo Svite

OCENENIE 92 rokov ČINNOSTI DHZ

 

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák ocenil dlhoročnú prácu a činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskom Jastrabí. Naplnenie prvoradého poslania DHZ v obciach spočíva v prevencii, ochrane životov a majetku spoluobčanov a občanov okolitých obcí pred požiarmi, povodňami a inými prírodnými katastrofami. Na splnenie uvedeného cieľa je nanajvýš potrebné dobré technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov. Prijatím zákona č. 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane a zaradenie DHZ do celoplošného záchranného systému oprávňuje ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka pristúpiť k modernizácii a vybaveniu DHZ výkonnou protipožiarnou a inou technikou.

            Dňa 26. 2. 2016 starosta obce Zdeněk Frývaldský privítal v obci Trenčianske Jastrabie spolu s občanmi, predsedom DHZ Stanislavom Panáčkom a členmi DHZ Trenčianske Jastrabie podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a ostatných hostí pri príležitosti odovzdania novej požiarnej techniky dobrovoľnému hasičskému zboru. Minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal veliteľovi DHZ v Trenčianskom Jastrabí Ondrejovi Ježíkovi špeciálne hasičské vozidlo IVECO CAS – 15 s prívesným vozíkom aktívnej protipovodňovej ochrany. Následne špeciálne hasičské vozidlo požehnal dôstojný pán farár Elemír Tassari. Minister vnútra SR Robert Kaliňák vo svojom príhovore vyzdvihol dlhoročnú prácu DHZ v Trenčianskom Jastrabí a poukázal na význam práce s deťmi a ich záujem organizovať sa v DHZ v súčasnom období dostupnosti a využiteľnosti IT.

            Počiatky DHZ v Trenč. Jastrabí siahajú až do roku 1924, keď Viliam Zajaček založil združený dobrovoľný hasičský zbor dvoch obcí Trenčianskeho Jastrabia a Rožňových Mitíc s počtom 23 zakladajúcich členov. Od roku 1930 už len samostatný jastrabský dobrovoľný hasičský zbor mal dlhodobo ustálený 16-členný kolektív. V roku 1954 v spolupráci so základnou školou sa realizoval intenzívnejší nábor chlapcov a dievčat do radov požiarnikov, čo sa následne prejavilo v 60. rokoch nárastom členskej základne do počtu 69 členov. V súčasnosti má DHZ 52 členov, z toho 12 žien. Potešujúca je práca s deťmi v existujúcom hasičskom krúžku Plameň pri základnej škole v počte 30 detí od 8 do 16 rokov v štyroch kategóriách – staršie, mladšie dievčatá a starší, mladší chlapci. Je žiaduce poukázať na dosiahnuté víťazstvá, výrazné úspechy a reprezentáciu obce a DHZ „plameniakmi“ v rôznych detských hasičských súťažiach.

            Materiálno-technické vybavenie DHZ prechádzalo vývojom a určitým stupňom vo vybavenosti. V roku 1924 začínal zbor s dvojkolesovou ručnou striekačkou, ktorá bola v roku 1928 prerobená z jednostranného ťahania na dvojstranné s umiestnením na štvorkolesovom podvozku. Novú dvojcylindrovú štvorkolesovú striekačku zbor kúpil v roku 1935. V 50. rokoch sa začala rozsiahlejšia obnova a modernizácia jastrabského zboru v podobe dvojkolesovej motorovej striekačky a následného pridelenia cisternového vozidla. Skriňové vozidlo RN s prenosnou motorovou striekačkou PS 8 zbor dostal v 60. rokoch. Po vyradení vozidla RN bolo zboru pridelené špeciálne vozidlo Škoda 706 RTHP vo verzii CAS 25 s dátumom prvej evidencie vozidla 16. 4. 1968. V 70. rokoch bol DHZ vybavený prenosnou motorovou striekačkou PPS 12. Pre lepšiu dostupnosť a vzhľadom na účasť členov na rôznych stupňoch hasičských súťaží a previerok obec odovzdala DHZ 5-miestne nákladné vozidlo SEAT INCA vrátane ťažného zariadenia s ložným priestorom pre prenosnú motorovú striekačku PPS 12.

            Hlavná náplň a zameranie práce DHZ sú smerované a realizované v štyroch odvetviach:

V preventívnej činnosti (prednášky, protipožiarne hliadky, nočné stráže, zisťovanie protipožiarnych porúch)

V odbornej príprave členstva (školenia, praktický výcvik družstiev, účasť na súťažiach)

V likvidácii požiarov (ochrana životov a majetku spoluobčanov)

V organizovaní a účasti na cirkevno-spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach v obci vrátane poriadkovej služby.

 

História a súčasná činnosť DHZ v Trenčianskom Jastrabí s pridelenou požiarnou technikou vytvárajú predpoklad integrácie dobrovoľného hasičského zboru do celoplošného hasičského systému, minimálne okolitého regiónu, v ktorom sa DHZ Trenčianske Jastrabie nachádza.


 

Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla 26.2.2016

Širáčik a Mašlička

Širáčik a Mašlička

DHZ

DHZ

DHZ

DHZ

DHZ

DHZ


 
 
DHZ

DHZ

DHZ

DHZ

DHZ

DHZ

ceremoniár

ceremoniár


 
 
bez názvu
hasičské auto

hasičské auto

bez názvu
minister vnútra SR

minister vnútra SR


 
 
hlásenie veliteľa DHZ

hlásenie veliteľa DHZ

bez názvu
bez názvu
príhovor starostu obce

príhovor starostu obce


 
 
príhovor predsedu DHZ

príhovor predsedu DHZ

príhovor ministra vnútra SR

príhovor ministra vnútra SR

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
odovzdanie kľúčov

odovzdanie kľúčov

posvätenie vozidla

posvätenie vozidla


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
krst vozidla - ministrom vnútra SR

krst vozidla - ministrom vnútra SR


 
 
bez názvu
krst vozidla - veliteľom

krst vozidla - veliteľom

pokrstené vozidlo

pokrstené vozidlo

DHZ

DHZ


 
 
DHZ - hasíčatá

DHZ - ""hasíčatá""

výstroj vozidla

výstroj vozidla

DHZ

DHZ

hasíčatá

""hasíčatá""


 
 
strojník za volantom

strojník za volantom

bez názvu
podpis do pamätnej knihy

podpis do pamätnej knihy

bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 43

Florián 1.5.2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
náš predseda

náš predseda


 
 
bez názvu
mladí hasiči

mladí hasiči

Hasička - oslávenkyňa Terka

Hasička - oslávenkyňa Terka

Hasička - oslávenkyňa Maryška

Hasička - oslávenkyňa Maryška


 
 
Hasič - oslávenec Jožko

Hasič - oslávenec Jožko


 

3. mája 2015  hasiči spoločne oslávili sviatok Sv. Floriána - patróna hasičov. Slávnosť začala sv. omšou a pokračovala spoločným slávnostným obedom všetkých členov aj partnermi.


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Zápisnica z priebehu taktického cvičenia DHZ 3 okrsku okresu  Trenčín

Uskutočnené dňa 29.8.2014

 

Cieľ cvičenia:

 • Zdolať požiar budovy kaštieľa
 • Precvičiť vzájomnú komunikáciu a organizačnú schopnosť veliteľov  jednotlivých DHZ
 • Nacvičiť dialkovú dopravu vody pomocou  mašín PPS 12  s prírodného zdroja.

 

Čas výjazdu jednotlivých  DHZ                          11.00 hod.

 

Čas príchodu  DHZ  k požiaru :

 • Trenčianske Jastrabie     11.04 hod.
 •  Dubodiel                     11.04 hod.  
 •  Svinná                        11.09 hod.
 •  Velká Hradná               11.10 hod.  
 •  Neporadza                  11.15 hod.
 •  Bobot                        11.15 hod.
 •  Motešice                    11.16 hod.
 • Horňany                     nezučastnili sa

Rozdelenie úloh podľa dojazdu postupne  od prírodného zdroja /potok Svinica /.

Komunikácia :

 •  Pri požiari zostal veliteľ z každej zúčastnenéj DHZ a svojim členom družstva dával pokyny a informácie pomocou vlastného mobilného telefónu.
 • Medzi strojníkmi aj použitie vizuálnych  signálov.
 • Čas dopravy prvej vody do zásobníka cisterny CAS 25 postavenéj pri požiari ako zdroj prvého zásahu                                                          11.42 hod.

Čas ukončenia nácviku                                         11.55 hod.

Vyhodnotenie

Okrsok č 3 okresu Trenčín sa skladá z 8 DHZ.

Taktického cvičenia sa zúčastnilo 7 dobrovoľných hasičských zborov .

Rozhodcami cvičenia boli: predseda OV DPO p. Chyba

                                        Starosta OU Veľká Hradná p. Masár

                                        Starosta OU Trenčianske Jastrabie p. Frývaldský

                                        Starosta OU Trenčianske Mitice p. Rozemberg

Cvičenia sa zúčastnilo celkovo 62 členov DHZ.

Voda z prírodného zdroja  bola dopravovaná cez 6 ks PPS 12 .

Bolo roztiahnutých 28 ks hadíc B 75 čo vytvorilo 560 m dopravného vedenia na konci ktorého bolo umiestnené hasičské vozidlo Cas 25 z DHZ Svinná .

Od vozidla bolo rozvinuté dopravné vedenie B 75 dĺžky 20m a cez rozdelovač boli vytvorené dva prúdy  z hadíc C52 každý dĺžky 20m ukončený púdnicami.

Dialková doprava vody bola uskutočnená za 28 minút od dojazdu posledného DHZ.

Vytýčené ciele cvičenia boli splnené a rozhodcovské kolégium na záver bolo spokojné s dosiahnutou úrovňou prevedenia.

Všetci zúčastnení získali praktické skúsenosti ,ktoré ich obohatili a ukázali aj možnosti zlepšovania.

Je potrebné  aby každý zbor v rámci svojich možnosti vylepšoval materiálnu výbavu a nezabúdal aj na prostriedky komunikačné, ktoré ako sme videli sú pri podobných akciách veľmi dôležité a niekedy až rozhodujúce.

Na záver bolo malé občerstvenie za finančného prispenia všetkých zúčastnených DHZ.

Počasie nám prialo a po družnej debate zúčastnených hasičov sme postupne krásny priestor Patroveckého kaštieľa opustili.

 

 

Vypracoval:          Stanislav Panáček

                               DHZ Trenčianske Jastrabie     


 

Dňa 8. marca 2014 sa v telocvični pri ZŠ Trenčianske Jastrabie konala hasičská súťaž žiackych družstiev: "Ukáž čo dokážeš!", za účasti 24 družstiev zo širokého okolia, z toho 4 z Trenčianskeho Jastrabia. Naši mladí hasiči úspešne reprezentovali obec Trenčianske Jastrabie. Prvé miesto získali mladšie dievčatá, aj staršie dievčatá, tretie miesto mladší chlapci, staršie žiačky boli štvrté.


 

Súťaž Plameň

bez názvu

 

   V našej dedinke má veľký význam, dlhovekú tradíciu, ba dokonca aj celkom pekné športové úspechy v hasičskom športe.

Predseda: Panáček Stanislav

Veliteľ : Ježík Ondrej
 

Počet členov: 70

Športové úspechy:


Ženy     - 2. miesto na súťaži o majstra Československa v požiarnom športe
                rok 1963

Muži     - 2. miesto v oblastnom kole Trenčín v r.1994
              - cena -  2ks  savíc /5000,-Sk/

Žiačky  - 1. miesto v Krajskom kole v r. 1995
                - účasť na celoštátnom kole v Žiline - 7. miesto

Dievčatá: 3.miesto XIII. celoštátne kolo hry Plameň 2018 vo Svite

 • Táborovárová olympiáda  

                 3. miesto XIII. celoštátne kolo hry Plameň 2018 vo Svite

 • požiarny útok s vodou

                        8. miesto XIII. celoštátne kolo hry Plameň 2018 vo Svite

 •  štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s prekážkami                   

rok 2013

Dievčatá Putovný pohár o cenu Červených bleskov Trenčín - Opatová

1. miesto -  8.6.2013 dievčatá - Mníchová Lehota

Najlepší hasičský útok - dievčatá - Mníchová Lehota

1. miesto - Hasičská súťaž Neporadza muži kategória do 1200 m3

1. miesto - Chocholná Velčice kategória muži nad 35 rokov - okresná - 16.6.2013

3. miesto - Nočná súťaž -  muži klasika Ruskovce - 9.6.2013

6.7.2013 - Denná hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce Rybany - 5. miesto


 

Hasiči - tréning detí 2013

príprava lezeckej steny

príprava lezeckej steny

aj takto sa dá trénovať, na lezeckej stene

aj takto sa dá trénovať, na lezeckej stene

bez názvu
kategórie muži, a muži nad 35 rokov

kategórie muži, a muži nad 35 rokov


 
 
kategória dievčatá

kategória dievčatá

spoločné

spoločné


 

Ďalšie fotogalérie

Viete čo sú grgule?
 
 
104

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka