Prechod na navigáciu Hlavné menu
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky kraj

Matrika

Kontakt:

 

Mariana Ježíková

telefón: 032/65 95 238

mobil: 0902 906 922

 

 

Mária Reháková

telefón: 032/65 95 232

mobil: 0902 906 921


 
Úradné hodiny
dniodprestávkado
Pondelok7,3012,00 - 12,3016,30
Utorok7,3012,00 - 12,3014,30
Streda7,3012,00 - 12,3016,30
Štvrtok7,3012,00 - 12,3013,30
Piatok7,3012,00 - 12,3016,30

Matrika

Zoznam matričných kníh uložených na Matričnom úrade Trenčianske Jastrabie
 zoznam kníh.pdf (51.1 kB) (51.1 kB)

 
Rodná
 Rodná 1.pdf (201.7 kB) (201.7 kB)

 
Sobášna
 Sobášna 1.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

 
Úmrtná
 úmrtná 1.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

 

Tlačivá pre osobitnú matriku pre matričné udalosti, ktoré nastali v cudzine.

Zápis o narodení
 zapis_o_narodeni.pdf (55.8 kB) (55.8 kB)

 
Zápis o uzavretí manželstva
 zapis_o_uzavreti_manzelstva.pdf (59.1 kB) (59.1 kB)

 
Zápis o úmrtí
 zapis_umrtie.pdf (48.1 kB) (48.1 kB)

 
Legalizácia matričných listín z cudziny
 Zoznam štátovlegalizacia.rtf (455.2 kB) (455.2 kB)

 

Preklad matričných dokladov:

 

Preklady a tlmočenie

Stilus Trenčín
Vedúci:
Ing. Martina Urbanová

Adresa: Jesenského 6431
Mesto: 911 01 Trenčín

tel.: +421 - 32 - 640 28 00
fax: +421 - 32 - 640 28 02


Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
Od 8.00 hodín do 16.30 hodín

www.stilus.eu
 

 


 

S P R Á V N E P O P L A T K Y
na úseku matrík a osvedčovania

 

1/ Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, úradných záznamov, registrov a zo spisov, z matričných kníh, za každú aj začatú stranu /položka 2- rodný list, sob.list, úmrtný list/ 1,50 € *

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu /položka 2/
- v slovenskom jazyku 1,50 €
- v cudzom jazyku
3,00 €

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise – položka 3
- za každý podpis 0,50 € *
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 3,00 € *
- apostille 6,50 € *
- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov
1,50 €

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík /položka 16/ 1,50 €

5/ Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi SR - delegačka 16,50 €
b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 16,50 €
c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
d) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než příslušným matričným uradím medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,00 €
f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
g) uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
h) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €

6/ Položka 19 - Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska 3,00 €
b) priezviska maloletých detí 33,00 €
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
99,50 €    *

 

Od 1. októbra 2012 sa upravujú tieto poplatky:   označené *

1/ Vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, úradných záznamov, registrov a zo spisov, z matričných kníh, za každú aj začatú stranu /položka 2- rodný list, sob.list, úmrtný list/  5 €

2/Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise – položka 3
- za každý podpis  1,50 €   
- odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,00 € 
- apostille  10 €

6/ Položka 19 - Zmena
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch  100 €

 

 

 


 

Čo potrebujeme:

Overenie podpisu: platný občiansky preukaz, platba v hotovosti 1,50€ za jeden podpis,

Osvedčenie listiny: platný občiansky preukaz osoby, ktorá predkladá listinu, platba v hotovosti 1,50€ za  osvedčenie jednej strany,

Výpis z registra trestov: rodný list, platný občiansky preukaz, kolok 4€, platba v hotovosti 1,50€,

Úmrtný list: list o prehliadke mŕtveho 2 x pre matriku, občiansky preukaz zomrelého, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - úmrtný list - poplatok 5€,

Žiadosť o uzavretie manželstva -  treba predložiť: (predkladá sa pred sobášom, aj keď je cirkevný sobáš)
A) SLOBODNÍ: vlastné rodné listy ženícha aj nevesty, platné občianske preukazy ženicha a nevesty, mená a rodné čísla svedkov,
B) OVDOVELÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte úmrtný list manžela(ky), právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho ,
C) ROZVEDENÍ: všetky doklady uvedené pod bodom A), a okrem toho ešte: právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby(od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Sobášny list:
zápisnica o uzavretí manželstva( od kňaza, matrikárky), vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis - sobášny list - poplatok 5€
,

Rodný list: oznámenie o narodení od lekára, vystavenie prvého výpisu je bezplatné, každý ďalší výpis -  rodný list - poplatok 5€

Určenie otcovstva: pred narodením: tehotenská knižka, platné občianske preukazy otca a matky, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva
                                     po narodení: platné občianske preukazy otca a matky, rodný list dieťaťa, ak je matka rozvedená aj právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva


 
Viete čo sú grgule?
 
 
74

 

webygroup

dnes je: 18.11.2017

meniny má: Eugen

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
OcÚ


6559989

Úvodná stránka