Prechod na navigáciu Hlavné menu
Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky kraj

2014

Silvester 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

22.11.2014 Katarínska zábava

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

8.11.2014 Posedenie s jubilantami

jubilanti obce rok 2014

jubilanti obce rok 2014

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
Anna Ďurechová

Anna Ďurechová

90 rokov

90 rokov


 
 
Oľga Kyselicová

Oľga Kyselicová

Mária Ďurechová

Mária Ďurechová

85 rokov

85 rokov


 
 
Marta Valachová

Marta Valachová

80 rokov

80 rokov

Milan Praženec

Milan Praženec


 
 
Anton Hromník

Anton Hromník

Emília Gajdošová

Emília Gajdošová

75 rokov

75 rokov


 
 
Anna Žáková

Anna Žáková

Anna Janíková

Anna Janíková

Július Puček

Július Puček


 
 
70 rokov

70 rokov

Mária Lobotková

Mária Lobotková

Anna Ďurechová

Anna Ďurechová


 
 
Oľga Šprtková

Oľga Šprtková

Alena Ševcechová

Alena Ševcechová

Ľuboš Ďurech

Ľuboš Ďurech


 
 
Bohuš Ďurech

Bohuš Ďurech

Anton Urbanovský

Anton Urbanovský

Peter Laco

Peter Laco


 
 
60 rokov

60 rokov

Katarína Hučínová

Katarína Hučínová

Beáta Ďurčová

Beáta Ďurčová


 
 
Jarmila Makydová

Jarmila Makydová

Mária Ďurechová

Mária Ďurechová

Alena Koreňová

Alena Koreňová


 
 
Ľuboš Valko

Ľuboš Valko

Anna Adamovičová

Anna Adamovičová

Lýdia Ševčíková

Lýdia Ševčíková


 
 
50 rokov

50 rokov

Ľudmila Jamborová

Ľudmila Jamborová

Jaroslav Jambor

Jaroslav Jambor


 
 
50 výročie sobáša

50 výročie sobáša

živijó

živijó

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
DJ

DJ


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

15.10.2014 Posedenie s dôchodcami

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Oslavy obce

Oslavy piatich výročí obce Trenčianske Jastrabie

Bolo to zhruba pred rokom, presnejšie 14. júla 2013, keď obec Trenčianske Jastrabie oficiálne prevzala  žezlo organizátora a usporiadateľa 34. ročníka futbalového turnaja Jastrabčanov.  Rozhodol som sa, že turnaj spojím s oslavami významných výročí v obci. Rok 2014 je v našej obci  rokom výrazných výročí. Pripomíname si 745. výročie prvej písomnej zmienky o obci, 100. výročie postavenia a vysviacky kostola, 90. výročie založenia hasičského zboru, 50. výročie začiatku vyučovania v novej budove ZŠ a  50. výročie otvorenia materskej školy. Futbalový turnaj Jastrabčanov spája všetkých päť obcí na Slovensku, ktoré nesú názov „Jastrabie“, a preto  Trenčianske Jastrabie hostilo účastníkov turnaja z Jastrabia pri Michalovciach, Jastrabia nad Topľou, Zemplínskeho Jastrabia a Šarišského Jastrabia.

Nepripúšťal som návrhy a názory, že v súvislosti s týmito výročiami stačí usporiadať len futbalový turnaj, finančne pokrytý odsúhlasenými peňažnými príspevkami zúčastnených obcí. Nakoľko obec hospodári s vyrovnaným rozpočtom a na futbalový turnaj bola vyčlenená čiastka iba 1340,-€, musel som hľadať partnerov podujatia, ktorí by mi pomohli zabezpečiť programovo pestrejšie a obsiahlejšie oslavy. Ústrednou myšlienkou plánovanej akcie – osláv- bolo pripraviť podujatie pre všetkých a všetky vekové kategórie Jastrabčanov a ich hostí. Preto som navrhol rozložiť program na viacero dní a to tak, aby sa predstavili  všetky zložky, ktoré tento rok majú výročie.

Začínal som s úzkym tímom organizátorov – riaditeľka MŠ, riaditeľ ZŠ, predseda dobrovoľného hasičského zboru a postupne sa k nám pridávali dobrovoľní organizátori z  radov občanov, pracovníčky školskej jedálne, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci MŠ a ZŠ, členovia dobrovoľného hasičského zboru a telovýchovnej jednoty a v neposlednom rade poslanci obecného zastupiteľstva a všetci zamestnanci obecného úradu. A tak vznikol  široký tím, ktorí  sa  svojím prístupom, ochotou a prácou spolu s finančnou podporou partnerov podujatia snažil poskytnúť občanom pestrý, zaujímavý a zároveň dôstojný priebeh celých osláv.
Prvý deň osláv bol naplnený  kultúrou a  odovzdávaním ďakovných listov, druhý žil  kreatívnymi súťažami a disciplínami športovo-zábavného dňa a posledný deň osláv vyvrcholil futbalovým turnajom, ktorý oficiálne otvoril predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.

To ako sme boli úspešní, to už posúdili a zažili samotní občania a všetci zúčastnení. Pre mňa, starostu obce, bola veľkým zadosťučinením vysoká účasť občanov na všetkých akciách počas troch dní osláv. Videl som, že naša práca a snaha mali zmysel, nakoľko sme spojili všetky generácie v obci a zároveň ukázali, že aj počas letných prázdnin sa oplatí organizovať podujatia, ktoré spájajú celé rodiny.  Chcem poďakovať celému môjmu tímu organizátorov a partnerom za ich vytrvalú prácu a zabezpečenie organizačného chodu osláv. Taktiež ďakujem všetkým občanom, ktorí neváhali a prišli na oslavy. Mňa ako starostu veľmi potešila vzájomná spolupráca mladších a starších organizátorov. Veľká účasť  je pre nás veľkou výzvou do budúcna, že sa oplatí organizovať podobné podujatia aj keď organizácia osláv bola náročná, ale mala zmysel. Verím, že organizačný tím aj v budúcnosti bude nápomocný pri príprave a organizácií podujatí pre občanov. Možno hľadám symboliku v tom, že sme oslavovali 5 výročí a turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev, potešilo ma, že putovný pohár a prvenstvo futbalového turnaja získalo mužstvo domácich  futbalistov.

Zdeněk Frývaldský, starosta obce

a organizátori podujati

 

FOTO Z OSLÁV

http://rudolfo.rajce.idnes.cz/Trencianske_Jastrabie-oslavy_11.-13.7.2014


 

27.6.2014 Rozlúčka s MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

31. mája 2014 naša obec organizovala už 8. ročník turistiky a cyklistiky "Jastrabská 25-ka". Milovníci prírody sa na štarte zaregistrovali a pokračovali po značkách až na kótu Inovca, a potom do cieľa na Inoveckú chatu. Tejto krásnej akcie sa zúčastnilo 39 cyklistov, 159 turistov a 114 rodičov s deťmi. Akciu svojou účasťou, ale aj finančne 900 eurami, podporil predseda TSK Jaroslav Baška, celú trasu absolvoval na bicykli. V cieli odovzdal cenu najmladšiemu cyklistovi Timotejovi z Trenčianskeho Jastrabia.


 

31.5.2014 Jastrabská 25-ka

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

30. apríla 2014 jastrabskí mládenci vyrezali, priviezli a postavili obecný máj pred obecný úrad, dievčence a deti s mamičkami a babičkami ho vyzdobili stuhami, k tomu im hrala FS Kľumok. Koláčiky a malé občerstvrenie neodmietol nikto, niektorí pokračovali v sále KD, kde hrala skupina Fanatik, najskôr aj pre deti a potom do rána pre dospelákov.


 

30.4.2014 stavanie Mája

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
o chvíľu je tu máj

o chvíľu je tu máj

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
stuhy nachystané

stuhy nachystané


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
občerstvenie nachystané

občerstvenie nachystané

personál tiež

personál tiež


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

10.4.2014 Uvítanie detí

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
deti MŠ

deti MŠ

bez názvu
Dávid Beďač

Dávid Beďač


 
 
Šimon Žák

Šimon Žák

Sebastián Rehák

Sebastián Rehák

Jakub Gajdoš

Jakub Gajdoš


 
 
bez názvu
Lukáš Šťastný

Lukáš Šťastný

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Dňa 9. apríla 2014 Obecný úrad zorganizoval pre občanov spoločnú návštevu výstavy Záhradkár v Trenčíne.  33 občanov sa nielen pokochalo na krásnych kvetoch, ale aj nakúpilo kvietky na skrášlenie svojich domov, a taktiež aj  našej obce.


 

9.4.2014 Záhradkár

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Obecná fašiangová zabíjačka 22.2.2014

Mäsko nachystané

Mäsko nachystané

bez názvu
rozrobíme...

rozrobíme...


 
 
bez názvu
bez názvu
pokrájame slaninku

pokrájame slaninku


 
 
pripravíme mäso do kapusty

pripravíme mäso do kapusty

guľky do kapusty

guľky do kapusty

klobásky na pečenie

klobásky na pečenie


 
 
bez názvu
mäsko do tlačenky

mäsko do tlačenky

bez názvu

 
 
v kotloch sa varí

v kotloch sa varí

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
nalejeme tlačenku

nalejeme tlačenku


 
 
bez názvu
uviažeme poriadne

uviažeme poriadne

príprava jalít

príprava jalít


 
 
bez názvu
môžeme miešať

môžeme miešať

aj úmývačku odfotiť

aj úmývačku odfotiť


 
 
bez názvu
poriadne zamiešať

poriadne zamiešať

a plníme

a plníme


 
 
bez názvu
bez názvu
dáme variť

dáme variť


 
 
bez názvu
zatiaľ nachystáme stoly

zatiaľ nachystáme stoly

jalítka

jalítka


 
 
upečené mäsko

upečené mäsko

bez názvu
sobota ráno 5,00 hod. - cesto na šišky kysne

sobota ráno 5,00 hod. - cesto na šišky kysne


 
 
vykrojíme

vykrojíme

usmažíme

usmažíme

šišky hotové, len zjesť

šišky hotové, len zjesť


 
 
prví návštevníci

prví návštevníci

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
pri muzike lepšie chutí

pri muzike lepšie chutí

bez názvu
bez názvu

 
 
nachystať porcie...

nachystať porcie...

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
malé spestrenie - keramika

malé spestrenie - keramika

bez názvu
bez názvu

 
 
rezbárske práce

rezbárske práce

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
zábava môže začať

zábava môže začať

bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bufet funguje

bufet funguje


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
Pamätná kniha

Pamätná kniha

bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
stačí, keď zahrajú a únava po troch dňoch je fuč

stačí, keď zahrajú a únava po troch dňoch je fuč


 
 
bez názvu
bez názvu
personál vo víre tanca

personál vo víre tanca


 
 
bez názvu
bez názvu
keď nestačil muzikant, bola dobrá aj harmonika pri

keď nestačil muzikant, bola dobrá aj harmonika pri speve


 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
nedeľa ráno

nedeľa ráno

bez názvu
bez názvu

 
 

 

Dňa 4. januára 2014 sa v Kostole Nanebovziatia Panny Márie konal III. ročník charitatívneho podujatia pod názvom Jastrabský trojkráľový koncert, za účasti:

Martina Polievková - soprán

Študentský spevácky zbor Piarissimo Trenčín

Vokálna skupina VOX Trenčín

Spevácky zbor Chorus Angelorum Trenčianske Jastrabie

Žiaci a pedagógovia ZUŠ Karola Pádivého Trenčín

 

Záznam je na:  www.televiziatrencin.sk/relacie   - kaleidoskop TSK

 


 

4.1.2014 Trojkráľový koncert

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Viete čo sú grgule?
 
 
85

 

webygroup

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
OcÚ


7546502

Úvodná stránka